Anda boleh berhenti melanggan bila-bila masa di bawah tab "Langganan dan Pembayaran Saya" di halaman akaun anda. Langganan anda masih sah hingga akhir tempoh semasa anda tidak kira bila anda memutuskan untuk membatalkannya.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!