ขณะนี้เราสนับสนุนการประมวลผลการชำระเงินผ่าน PayPal เท่านั้น แต่จะขยายตัวเลือกเหล่านี้ในอนาคต
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!