Ang musika na ginagamit mo ay lisensyado para sa buhay sa anumang mga video na nai-upload sa panahon ng subscription. Ang mga bagong proyekto ay hindi malilikha kapag natapos ang iyong subscription.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!