Ang pagkakaroon ng iyong tampok na video sa YouTube ay simple.

Sa iyong paglalarawan sa video sa YouTube, magdagdag ng isang link sa website ng SoundsUp pati na rin ang nauugnay na impormasyon ng kanta at kami ang bahala sa iba. Kailangan mo lamang i-link ang SoundsUp isang beses kahit na gumamit ka ng maraming mga track. Inirerekumenda namin na kopyahin mo at i-paste ang sumusunod na template upang matiyak na mahahanap ang iyong video:

Music na ibinigay ni: https://soundsup.io
[Artist] - [Pamagat ng Track]


Halimbawa kung gumamit ka ng isang kanta:
Music na ibinigay ni: https://soundsup.io
OxK - Run


O kung gumamit ka ng maraming mga kanta sa iyong video:
Music na ibinigay ni: https://soundsup.io
OxK - FEVERISH
JPLUCK - TAKE YOU
Patcasso - Sunset Strollin'


Siguraduhing isama ang https:// bahagi ng link o hindi namin mahanap ang iyong video.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!